नेपाली काग्रेस व्यास नगर समितिद्धारा आज व्यास नगरपालिकाको राहत कोषमा ५ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्दै /